معلولیت چیست؟
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳   کلمات کلیدی:

تعریف معلولیت: یک محدودیت شخصی است ( داشتن مشکل در کارکردن ، راه رفتن ، دیدن ، خوردن ، شنیدن ، فکر کردن ، گپ زدن ، فهماندن ، فهمیدن و سائر فعالیت ها را معلولیت گویند.)

تعریف معلولیت :

میثاق جهانی: معلولیت عارضه یا اختلال طولانی مدت فزیکی یا ذهنی یا حسی بوده و ممکن در تقابل با موانع مختلف در اثنای مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران تاخیر داشته باشد.

سازمان صحی WHO:

ناقص بودن عضو یا قسمتی از عضو بدن و اختلال در سیستم کاری بدن عبارت از معلولیت میباشد. 

 

آموزش خط بریل بزودی...